Algemene Voorwaarden

 

Stichting Kindervakantiewerk Schijndel

Opgesteld: 08-06-2015

Door het invullen en ondertekenen (d.m.v. betaling) van het inschrijfformulier gaat u een overeenkomst aan met Stichting Kindervakantiewerk Schijndel, hierna te noemen als “KVW”.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1: Inschrijving

 1. Kinderen uit de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar kunnen deelnemen. Kinderen van 5 jaar mogen enkel deelnemen als de ouder/verzorger aanwezig blijft en de verantwoording draagt.
 2. Inschrijving van deelnemers is definitief bij het volledig invullen van het inschrijfformulier en betalen van het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt vooraf door KVW bepaald.
 3. KVW bepaalt, indien zij niet voor de veiligheid kan instaan, een inschrijfstop.
 4. Indien uw kind medicijnen gebruikt, vul dan ook het medicijnformulier in. Dit formulier dient u samen met de medicatie, voorzien van naam, af te geven aan de EHBO-erbij de EHBO-post.
 5. Bij het inschrijven van de deelnemers worden de kinderen in groepen ingedeeld. Een kind kan vanwege persoonlijke of medische redenen in een andere groep geplaatst worden. Dit gebeurt in overleg met het bestuur.
 6. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeur van vriendjes en vriendinnetjes, mits niet te laat ingeschreven.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij de inschrijving van de deelnemer. De betaling dient digitaal te gebeuren via de website (www.kvwschijndel.nl).
 2. Indien ouder/verzorger van deelnemer als vrijwilliger deelneemt, wordt het inschrijfgeld bepaald op 50% van het inschrijfbedrag. De vrijwilliger dient het volledige inschrijfbedrag te betalen en de helft van het bedrag wordt door de penningmeester teruggestort.
 3. Indien het inschrijfbedrag niet volledig kan worden voldaan, vanwege organisatorische of persoonlijke redenen, kan een regeling met de penningmeester bepaald worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. KVW is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van enig eigendom van de kinderen en ouders/verzorgers. Wij adviseren om dure spullen, zoals sierraden e.d. thuis te laten.
 2. KVW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door het niet of niet volledig invullen van het inschrijfformulier.

Artikel 4: Verzekeringen

 1. Bij inschrijving verklaren de ouders/verzorgers dat de deelnemer opgenomen is in de WA-polis van ouders/verzorgers.

Artikel 5: Toestemming foto’s en andere beeldopnames

 1. Als ouder/verzorger hebt u er geen bezwaar tegen dat de foto’s en andere beeldopnames die worden gemaakt van diverse activiteiten, door KVW of derden (oa. pers), worden geplaatst op onze website.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de foto’s en andere beeldopnames gebruikt kunnen worden op de Facebook pagina van onze stichting. De beeldopnames kunnen ook gebruikt worden bij andere social media (oa. Twitter en Instagram), in de regionale media en op posters en flyers voor een aankomende KVW.

Artikel 6: Slotbepalingen

 1. In die gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, dient het bestuur van KVW te worden geraadpleegd.
 2. Indien er onduidelijkheden zijn en/of geschillen zijn, beslist het bestuur van KVW. Het bestuur kan om motiverende redenen besluiten af te wijken van de algemene voorwaarden.
 3. Gewonnen prijsjes e.d. worden niet nabezorgd.
 4. Deelname aan KWV Schijndel geschiedt geheel op eigen risico.

Correspondentie adres: Willem van Oranjelaan 56, 5482 CJ Schijndel

www.kvwschijndel.nl

info@kvwschijndel.nl

Kamer van Koophandel Oost-Brabant nr. 41082414

IBAN rekening nr.: NL53 RABO 0102 8216 23

 

stichting kindervakantiewerk Schijndel

Secretaris: Marjan Vermeltfoort
Willem van Oranjelaan 56
5482 CJ Schijndel
06 - 20947746
E-mail: info@kvwschijndel.nl

KvK nr. 4108 2414

design & techniek: dennisvervest.com